[HUN] Digitális evolúció

Abstract

Charles Darwin A fajok eredetében (DARWIN 2000) választ adott a földi élővilág sokféleségének kérdésére. Ha az élőlények képesek exponenciális mértékű szaporodásra, de a környezetük eltartóképessége véges, akkor az egyes egyedek közti legapróbb különbségek is fontossá válnak, amikor eldől, hogy ki maradhat életben. Ha az apró eltérések örökletesek, akkor hosszú távon szükségszerű folyamattá válik a környezethez és a többi fajhoz történő adaptáció. A természetes szelekció tehát egy igen egyszerű elv, amely képes létrehozni a fajok hihetetlen sokszínűségét. Egyszerűsége mellett van még egy másik, figyelemre méltó tulajdonsága is: a természetes szelekció egy absztrakt elv, amely nem kötődik a földi élővilág részleteihez. Replikátor, véges erőforrásokkal rendelkező környezet, öröklődő variabilitás – ezek a fogalmak elvonatkoztathatók a bioszférától. Például a replikátor egy olyan entitás, amely létre tudja hozni saját másolatát, s nemcsak a baktériumok és a nyulak képesek ezt a trükköt megcsinálni. Ily módon lehetőség van arra, hogy az absztrakt fogalmakat többféle konkrét tartalommal töltsük fel, alternatív élővilágokat hozva ezzel létre. Jelen írás egy ilyen alternatív világot ismertet, a számítógépes programok digitális ökoszisztémáját. Ez a vállalkozás a mesterséges élet (LEVY 1993) diszciplínájába illeszkedik, amely tudományág alapfeltevése szerint az életjelenségek elvonatkoztathatók a konkrét megvalósulásaiktól és mesterségesen reprodukálhatók.

Publication
VILÁGOSSÁG 2003 3-4 pp 53-62
Date
Links